Hãng sản xuất điện thoại bàn VoIP IP phone hàng đầu hiện nay. Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Điện thoại bàn IP phone, điện thoại bàn không dây. Điện thoại bàn cầm tay không dây. Flyingvoice IP phone wireless, WiFi. Điện thoại IP không dây, Điện thoại VoIP WiFi.

Flyingvoice cung cấp điện thoại VoIP hỗ trợ kết nối WiFi, LAN PoE. Điện thoại bàn IP tương thích với các loại tổng đài IP PBX, cloud PBX thông dụng. Giá thành rất cạnh tranh, tiết kiệm và phù hợp hệ thống điện thoại doanh nghiệp.

Flyingvoice P1X series VoIP IP phone: P10, P10P, P10G, P10W, P11, P11P, P11G, P11W.

P2X series: P20, P20P, P20G, P21, P21P, P21G, P22P, P22G, P23G, P23GW.

FIP1X series: FIP10, FIP10P, FIP11C, FIP11CP, FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.