FAQ - Hỏi đáp nhanh

FAQ Hỏi đáp Flyingvoice

FAQ

Thông tin đăng nhập login

Mặc định của nhà sản xuất Flyingvoice:

  • Username: 
  • Password:
  • IP address:
Danh sách hỗ trợ nhà sản xuất tổng đài IP PBX

Hiện tại, Flyingvoice IP Phone tương thích với các nhà sản xuất sau:

  • Grandstream
  • 3CX
  • Yeastar
  • Zycoo
  • New Rock
Thời gian bảo hành điện thoại IP

Flyingvoice bảo hành sản phẩm trong vòng 1 năm (12 tháng).

Hổ trợ băng tần Wi-Fi

Tùy thuộc vào model đang sử dụng, điện thoại IP của Flyingvoice hỗ trợ kết nối băng tần 2.4GHz hoặc 5GHz hoặc cả hai.

Chi tiết tham khảo Dòng điện thoại IP FIP1X

Số ports FXS hỗ trợ

Tùy theo model, số ports FXS sẽ là 16 (model: FGW4148-16S), 32 (model: FGW4148-32S), 48 (model: FGW4148-48S).

Chức năng của Flyingvoice gateway

Chuyển đổi tín hiệu analog (PSTN) sang IP (VoIP) và ngược lại

Đối tượng khách hàng sử dụng

Khách hàng đang sử dụng công nghệ analog PSTN cũ có nhu cầu chuyển đổi sang VoIP.

Nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất, tòa nhà, bệnh viện, trường học, tài chính, ngân hàng, ….

Hợp tác kinh doanh sản phẩm, giải pháp VoIP. Hãy trở thành đại lý của Flyingvoice tại Việt Nam.