Flyingvoice VoIP gateway là bộ chuyển đổi tín hiệu từ analog sang IP và ngược lại. Triển khai hệ thống điện thoại truyền thống analog PSTN sang VoIP. Tích hợp, tái sử dụng điện thoại bàn analog vào tổng đài VoIP IP PBX.

Thiết bị gateway hỗ trợ cổng FXS (16, 24, 48) tương ứng tài khoản SIP line, LAN, T.38, T.30, HNAT. Flyingvoice VoIP gateway: FGW4148-16S, FGW4148-32S, FGW4148-48S.